FAQ og betingelser

Anbefalinger

Læs gerne her hvad andre siger om fotosession og samarbejdet med fotograf Tommi Hallum.

Hvor finder jeg informationer omkring en fotosession?

Du kan få mere at vide om det praktiske omkring en fotosession under: Information

Tilbud og priser

 • Jeg har ingen fast priser for betalingsopgaver, men du kan finde priseksempler, eller anmod om tilbud via kontaktformular
 • Alle priser er inkl. moms med mindre andet er angivet.
 • Pristilbud er gældende i 14 dage fra datering.
 • Betalingsbetingelser:  Kontant senest ved levering, bestilling af print betales altid forud
 • Ved overskridelse af betalingsfrist tillægges et administrationsgebyr på 1% af pålydende beløb – dog min. kr. 250,-.
 • En fotosession betales inden sessionen starter. Fotografering af størrre opgaver som fx. bryllup, betales et fastsat beløb ved booking. Resten af beløbet betales inden billederne leveres. Bestilling af print betales altid forud med det fulde beløb.

Under fotografering

Under fotograferingen må der ikke tages billeder eller optages video af andre end fotografen, med mindre denne har givet tilladelse dertil.

Personer under 18 år, som ønsker at blive fotograferet, skal altid have tilladelse til det af en forælder eller værge, som også skal være tilstede.

Fotograf Tommi Hallum kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for eventuelle skader, som personer måtte pådrage sig under fotosessionen.

Det er til enhver tid forældrenes ansvar at holde øje med deres børn og evt. kæledyr under fotosessionen.

For at undgå skader på fotograf Tommi Hallums fotoudstyr, må man ikke berøre det på noget tidspunkt.

Kunden er ansvarlig overfor evt. skader på udstyr forvoldt af denne under fotograferingen.

Levering – hvordan vælger jeg mine favorit billeder?

Efter fotosessionen modtager du efter aftale et link, med adgang til at se de billeder jeg har valgt at redigere fra vores fotografering, dette er de bedste billeder, alle øvrige billeder bliver slettet. Det er kun dig og mig som har adgang til galleriet/kontaktark. I dette galleri kan du udvælge hvilke billeder du ønsker at få digitalt i høj opløsning. Link til download af aftalte billeder vil være aktivt i en begrænset periode fx. 2-3 uger.
Alle billeder leveres med et lille transparent logo (for opgaver der ikke er betalingsopgaver), og kan frit benyttes af fotograf til evt. markedsføring  – såfremt andet ikke er aftalt.

Har du brug for hurtig levering af billeder, så lad os tale om det.

Kan jeg få uredigerede billeder, og evt. selv redigere?

Uredigerede billeder er ikke et færdigt produkt, og jeg ønsker ikke at aflevere noget halv-færdigt. Ligeledes tillader jeg ikke at andre redigere de billeder jeg leverer. Du kan altid bestille lige så mange billeder du ønsker, men det er altid de færdige billeder du får af mig.

Kan jeg vende tilbage senere hvis jeg gerne vil have flere billeder?

Ja, du kan sagtens bestille flere billeder fra en tidligere fotosession.

Rettigheder

 • Tommi Hallum, dinfotomand.dk har jf. loven ophavsret til alle leverede billeder.
 • Ved betalte fotoopgaver, overdrages brugsretten til køberen.
 • Filerne må ikke overdrages eller udlånes til tredjepart – vederlagsfrit eller ej – uden skriftlig tilladelse fra Tommi Hallum og/eller dinfotomand.dk
 • Benyttes billederne i kommerciel sammenhæng, skal det aftales med fotografen, og fotografens navn anføres uanset prisen på fotograferingen – jf. dansk lovgivning.

Fortrydelsesret

 • Afbud skal ske minimum 48 timer før aftalt tidspunkt for fotografering. I modsatfald kan  Tommi Hallum og/eller dinfotomand.dk opkræve fuld betaling for betalingsopgave. For konfirmationer, bryllup og studenterbilleder skal afbud ske minimum 30 hverdage før aftalt tidspunkt for fotografering.
 • Afbud skal minimum gives skriftligt via hjemmesiden
 • Evt. betalt depositum gives kun retur ved afbud minimum 10 hverdage før fotografering. For konfirmationer, bryllup, og studenterbilleder skal afbud gives minimum 30 hverdage før aftale.
 • Der gives ikke fortrydelsesret såfremt der er indgået specielaftaler, dette vil evt. være anført i tilbud for betalingsopgaver.
 • Der gives ikke fortrydelsesret hvis fotosessionen er påbegyndt eller gennemført
 • Udeblivelse eller manglende afbud betragtes ikke som fortrydelse, og derfor opkræves fuld betaling for betalingsopgaver.

Jeg bliver nødsaget til at aflyse

Hvis du bliver nødsaget til at aflyse, så send mig en besked via mail her på hjemmesiden, og meget gerne hvis det er akut via FB messenger, eller på mobilen som du får oplyst når vi booker en aftale.

Har du allerede betalt depositum og gerne vil lave en ny aftale så hjælper jeg gerne med dette.

Har du evt. betalt depositum se afsnit omkring fortrydelsesret.

Reklamation

 • Tommi Hallum og/eller dinfotomand.dk  refunderer ikke beløb ved betalingsopgaver: på baggrund af uenighed omkring stil, redigering, beskæring, valg af lys og lignende.
 • Udgangspunktet er at fotograf Tommi Hallum ønsker tilfredse kunder, se afsnit omkring efterredigering.

Tryghed

 • Alle produktioner gemmes i minimum 2 år. Billederne kan altid genbestilles ved henvisning til billedets/filens nummer.
 • Ingen informationer videregives til tredjepart.
 • Købers email-adresse bruges udelukkende til fremsendelse af billeder, evt. faktura samt nyhedsbreve. Nyhedsbreve kan frameldes. Køber accepterer dette ved bookning af fotografering.
 • Brug af billeder på hjemmesiden vil kun ske ved accept fra køber.

Ophavsret og brugsret

De fulde ophavsrettigheder til billederne forbliver fotograf Tommi Hallum jf. dansk lovgivning.

Ved betalte fotoopgaver overdrages brugsretten til kunden.

Fotograf Tommi Hallum må bruge billederne til markedsføring på digitale medier, med mindre andet er aftalt.

Kunden må bruge de leverede billeder på de sociale medier, så længe det er i et privat henseende.

Kunden må uden videre tilladelse fra dinfotomand.dk / Tommi Hallum få printet de leverede billeder hos fotohandlere og trykkerier. Bemærk at der i dette henseende skal købes filer i print-kvalitet hos dinfotomand.dk / Tommi Hallum, evt. fejl i print hos fotohandlere og trykkerier er fotografen uvedkommende.

Kunden har tilladelse til at akkreditere fotograf Tommi Hallum og dinfotomand.dk, tommihallum.dk, der bruges på sociale medier.

Fotograf Tommi Hallum har tilladelse til at tagge kunden/modellen på billeder, der bruges på sociale medier, efter aftale med kunden/modellen.

Billederne må på intet tidspunkt videresælges eller overdrages til tredjepart, uden skriftlig tilladelse fra fotograf Tommi Hallum.

Billederne må ikke manipuleres/redigeres af kunden eller af tredjepart, uden skriftlig tilladelse fra fotograf Tommi Hallum.

Billederne må ikke anvendes kommercielt, med mindre andet er aftalt med fotograf Tommi Hallum.

Er billederne bestilt med henblik på at bruge dem i kommerciel sammenhæng, skal fotografens navn/logo akkrediteres, uanset prisen på fotoopgaven, jf. dansk lovgivning.

Efterredigering

Fotograf Tommi Hallum udlever aldrig rå, uredigerede filer til kunden.

Der efterredigeres i både Lightroom og i Photoshop.

Har du som kunde specielle ønsker med hensyn til efterredigering, så skal du gøre fotograf Tommi Hallum opmærksom på dette. I modsat fald bliver billederne optimalt efterredigeret i forhold til fotograf Tommi Hallum
vurdering af billederne.

Billeder, som er taget under lyssvage forhold (mørke rum, aften- og nat billeder m.m.) kan forekomme grynet og kornet i efterredigeringen, grundet valg af høj ISO.

Billederne må på intet tidspunkt redigeres af kunden eller af 3. part uden forudgående skriftlig aftale med fotograf Tommi Hallum.

Misbrug

Billeder fra en fotoopgave må på intet tidspunkt anvendes eller udstilles på steder, hvor de kan sætte enten fotograf eller model/kunde i forbindelse med sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- og racediskrimerende holdninger.

Billeder fra en fotoopgave må på intet tidspunkt anvendes eller udstilles på en måde, som kan krænke enten fotograf eller model/kunde.

I tilfælde af tyveri, uretmæssigt kopiering, ubevidst bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag, kan hverken fotograf eller model/kunde drages til ansvar for tredjeparts misbrug af materialet. I sådanne tilfælde forpligter forulempede sig til at informere 2. part og evt. politianmelde misbruget.

Misbrug af www.dinfotomand.dk og relaterede fotografsider tilhørende Tommi Hallum vil medføre politianmeldelse.